Gepubliceerd op 15 maart 2021

VerDuS-synthesestudie Innovaties in Stedelijke Mobiliteit

Hoe krijgt onze mobiliteit verder vorm de komende jaren? Wat is de impact van verschillende innovaties, zoals deelmobiliteit, automatisch rijden en Mobility as a Service en hoe kunnen we reizigers prikkelen om meer te fietsen en minder auto te rijden (in elk geval in de spits)?

Aan de hand van een serie actuele kennisvragen uit de praktijkwereld verzamelde Bert van Wee kennis uit de VerDuS SURF-onderzoeksgemeenschap. Vele onderzoekers droegen bij aan de studie, waarna Van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de Technische Universiteit Delft en lid van de programmacommissie VerDuS SURF, de synthesestudie samenstelde. In de studie zijn ook portretten opgenomen van nauw bij het VerDuS SURF-programma betrokken onderzoekers en praktijkprofessionals. De studie levert acht belangrijke lessen op en eindigt met een kennisagenda voor de komende periode.

U kunt ook kiezen voor:

Er zijn nog drie andere synthesestudies en een essay over governance gepubliceerd. U vindt ze op onze overzichtspagina.