Gepubliceerd op 1 juli 2021

VerDuS-synthesestudie Living Labs in VerDuS SURF

Het Rathenau Instituut heeft op verzoek van het VerDuS SURF-programma een synthesestudie uitgevoerd naar de ervaringen met Living Labs in de VerDuS SURF-projecten. Het doel van de synthesestudie is het bundelen en vertalen van de kennis en ervaring die binnen deze projecten is opgedaan met het gebruik van cocreatie in Living Labs voor de stedelijke en regionale (beleids)praktijk. Het Rathenau Instituut deed eerder al onderzoek naar nieuwe kennispraktijken waaronder Living Labs. De huidige studie verrijkt bestaande inzichten verder.

In deze synthesestudie staan drie kennisvragen centraal die de auteurs in overleg met een begeleidingscommissie hebben geformuleerd.

De eerste vraag is wat onderzoekers en andere betrokkenen hebben geleerd over het gebruiken van cocreatie in Living Labs in hun project. Voor welk soort onderzoeksdoelen en -vragen zijn Living Labs bijvoorbeeld meer of minder geschikt? De tweede vraag is wat de onderzoekers en andere betrokkenen hebben geleerd over hoe je cocreatie in een levensechte experimenteeromgeving kunt organiseren. Wat vraagt dat van de onderzoekers en andere betrokkenen? De derde vraag is wat onderzoekers, financiers, beleidsmakers en andere betrokkenen hebben geleerd over de financiering en ondersteuning van Living Labs als (fysieke) experimenteeromgeving en als (cocreatieve) onderzoeksaanpak die gebruik maakt van die omgeving?

De studie is geschreven door Jasper Deuten en Julia Jansen van het Rathenau Instituut. Diverse VerDuS SURF-onderzoekers en partners uit de stedelijke praktijk verleenden hun medewerking aan de studie.

U kunt ook kiezen voor:

Er zijn nog drie andere synthesestudies en een essay over governance gepubliceerd. U vindt ze op onze overzichtspagina.