Gepubliceerd op 10 februari 2021

Slimme mobiliteit voor beleidsmakers | nieuw product uit VerDuS SURF-onderzoek

Beleidsmakers binnen het domein mobiliteit krijgen in toenemende mate te maken met ‘intelligente’ oftewel slimme technologieën. Hoewel dit domein van oudsher het speelveld is van professionals met een achtergrond in, planning, openbaar bestuur en ontwerp, zijn er ondertussen talrijke veelbelovende ontwikkelingen gaande die in sterke mate IT-gedreven zijn. Zoals slimme mobiliteit. Hoe groot de impact van al die ontwikkelingen is, moet zich nog uitkristalliseren.

‘Slimme mobiliteit’ gaat gepaard met allerlei beloftes. Zoals zelfrijdende auto’s als oplossing voor congestie en om ongelukken, veroorzaakt door bestuurders, te voorkomen. Maar ook Mobility-as-a-Service (MaaS): hét duurzame en competitieve alternatief voor auto’s. En tenslotte slim verkeersmanagement, waarmee niet alleen een optimale verdeling van verkeer conform beleidsdoeleinden kan worden geregeld maar dat ook de beste service aan individuele gebruikers levert.

Verschillende onderzoekers uit VerDuS SURF, waaronder Bart van Arem (TUD namens STAD), Erik Verhoef (VU Amsterdam, namens U-SMILE) en Soora Rasouli (TUE namens SCRIPTS) brachten kennis handzaam samen in ‘Slimme mobiliteit voor beleidsmakers’.

Download de publicatie of blader er op scherm doorheen (PDF).