Gepubliceerd op 3 juni 2021

Wat kun je met ‘degrowth’ in de (krimp)stad?

Op 5 juni 2021 – uitgeroepen tot Global Degrowth Day – verschijnt de eerste editie van de Degrowth Daily. Deze themakrant bericht over uiteenlopende voorbeelden hoe stadsontwikkeling plaats kan vinden als groei niet langer het ultieme doel is. De bijdragen komen van een brede groep mensen met heel verschillende achtergronden. De krant is geproduceerd in het kader van het VerDuS Pop Up-project Degrowth Daily.

Het centrale thema van de krant is de vraag in hoeverre het concept ‘degrowth’ bruikbaar is voor stedelijke ontwikkeling, met name in ontgroeiende steden zoals Parkstad Limburg. Het ‘degrowth’ gedachtegoed betwist het dominante groeidenken, door het bereiken van een betere kwaliteit van leven en milieu te koppelen aan een vermindering van productie en consumptie. De Degrowth Daily presenteert de resultaten van een zoektocht naar de verhouding tussen het ‘degrowth’ gedachtegoed en de ontwikkeling en praktijk van met name de krimpstad.

Content via crowdsourcing
Via een open oproep heeft de krant bijdragen ontvangen uit verschillende geledingen van de samenleving. Het thema ‘degrowth’ en de stad inspireerde zo’n 35 academici, stadmakers, studenten en kunstenaars om na te denken over wat kleiner en minder betekent voor de hedendaagse stadssamenleving. Hun bijdragen zijn samengebracht in verschillende katernen zoals ‘gebouwde stad’, ‘stadsnatuur’ en ‘politieke stad’. Met opiniestukken, essays en artikelen over projecten en burgerinitiatieven biedt de krant een veelkleurig en veelstemmig perspectief op de verhouding tussen het ‘degrowth’ gedachtegoed en de praktijk van de (krimp)stad.

Global Degrowth Day, 5 juni 2021
Zaterdag 5 juni 2021 is het Global Degrowth Day, een dag waarop wereldwijd door allerlei acties en evenementen aandacht wordt gevraagd voor alternatieven voor het groeigeloof. Rondom het thema ‘degrowth’ zijn wereldwijd diverse groepen actief die nadenken over een alternatief voor de hedendaagse economie en samenleving. Op de 8e International Degrowth Conference, die tussen 24 en 28 augustus in Den Haag plaatsvindt, zullen de initiatiefnemers van de Degrowth Daily een oproep plaatsen voor een tweede editie, die door een nieuwe redactie kan worden ontwikkeld.

De Degrowth Daily is in beperkte oplage gedrukt en is te verkrijgen door een mail te sturen naar
msioffice@maastrichtuniversity.nl. Digitaal is de krant als PDF te downloaden op via degrowthdaily.nl.