Gepubliceerd op 25 februari 2020

Vervoersarmoede beter in beeld krijgen

Ongelijkheid is in toenemende mate een maatschappelijk thema, en krijgt ook aandacht in de vervoerswereld. Beperkte toegang tot vervoersmiddelen, afstand tot voorzieningen en sociaaleconomische achterstand kunnen leiden tot vervoersarmoede en sociale uitsluiting. Onduidelijk is nog in welke mate en voor welke groepen dit speelt en wat de bepalende factoren zijn. Dick Ettema (UU) ontwikkelt met zijn team en enkele maatschappelijke partijen een survey tool om de mate van vervoersarmoede en de verklarende factoren in kaart te brengen in verschillende steden in Nederland.

De resultaten geven inzicht in de achtergronden van vervoersarmoede en in de groepen waarvoor dit speelt. Op basis hiervan wordt geadviseerd over de noodzaak van beleid, en welke vormen van beleid het meest effectief zijn, vertelt Ettema. ‘De gemeenten Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, CBS, PBL en de Verkeersonderneming werken mee aan dit project en zijn geïnteresseerd de tool verder te ontwikkelen en toe te passen. Zij zijn nauw bij de discussie betrokken om te zorgen dat het project niet alleen wetenschappelijk relevant is maar ook bijdraagt een inclusief mobiliteitsbeleid in Nederlandse steden.’

Meer lezen: