MOBiliteit en InclusieMONitor

MOBIMON

Nederland heeft een goede bereikbaarheid, maar niet voor iedereen in dezelfde mate. Beperkte toegang tot vervoersmiddelen, afstand tot voorzieningen en sociaaleconomische achterstand kunnen leiden tot vervoersarmoede en sociale uitsluiting. MOBIMON beoogt een meetmethode te ontwikkelen die inzicht geeft in de mate van vervoersarmoede in Nederland en de gevolgen daarvan.

Het consortium
Prof. dr. ir. Dick Ettema (Universiteit Utrecht, dr. ir. Paulien van den Berg (Technische Universiteit Eindhoven), G4 (gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en de gemeente Eindhoven, Centraal Bureau voor de Statistiek, Planbureau voor de Leefomgeving en De Verkeersonderneming

  • Het project kort samengevat

    Vervoersarmoede beter in beeld krijgen

    Ongelijkheid is in toenemende mate een maatschappelijk thema, en krijgt ook aandacht in de vervoerswereld. Beperkte toegang tot vervoersmiddelen, afstand tot voorzieningen en sociaaleconomische achterstand kunnen leiden tot vervoersarmoede en sociale uitsluiting. Onduidelijk is nog in welke mate en voor welke groepen dit speelt en wat de bepalende factoren zijn. Dick Ettema (UU) ontwikkelt met zijn team en enkele maatschappelijke partijen een survey tool om de mate van vervoersarmoede en de verklarende factoren in kaart te brengen in verschillende steden in Nederland.

    De resultaten geven inzicht in de achtergronden van vervoersarmoede en in de groepen waarvoor dit speelt. Op basis hiervan wordt geadviseerd over de noodzaak van beleid, en welke vormen van beleid het meest effectief zijn, vertelt Ettema. ‘De gemeenten Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, CBS, PBL en de Verkeersonderneming werken mee aan dit project en zijn geïnteresseerd de tool verder te ontwikkelen en toe te passen. Zij zijn nauw bij de discussie betrokken om te zorgen dat het project niet alleen wetenschappelijk relevant is maar ook bijdraagt een inclusief mobiliteitsbeleid in Nederlandse steden.’

  • Samenvatting eindresultaten

    In maart 2022 is er in Verkeerskunde een kort artikel met de belangrijkste eindresultaten verschenen.