Veranderen attitudes en gedrag van bewoners?

Opening van een hub voor deelvervoer en veranderingen in reisgedrag

Minder eigen autobezit komt de leefbaarheid in steden ten goede (minder congestie, betere luchtkwaliteit). De onderzoekers kijken naar het effect van de introductie van een nieuwe deelhub (met auto’s, fietsen en scooters) in een woonwijk in Utrecht. In hoeverre veranderen de attitudes (met name ten aanzien van parkeren en het bezit van een privéauto), het reisgedrag (wandelen, fietsen, bus, trein, autogebruik) en het autobezit van buurtbewoners?

Het consortium
Dr. Carlijn Kamphuis, dr. ir. Stephanie Geertman, prof. ir. Dick Ettema (allen Universiteit Utrecht), Molster Stedebouw Decisio en Gemeente Utrecht

In onderstaande video uit december 2020 vertelt onderzoekster Stephanie Geertman kort over de uitkomsten van het project.