Gepubliceerd op 27 september 2021

Een beter milieu begint in je straat

Wie werkt aan een duurzamere wereld, kan om de hoek beginnen: met een leefbare
straat. Planoloog Luca Bertolini, hoogleraar Stedelijke en Regionale Planning aan de
Universiteit van Amsterdam: “Onze steden zijn rond de auto georganiseerd. Dat kan
en moet anders.” Wetenschappers en burgers kunnen daarin samen optrekken.

Lees het volledige interview met Luca Bertolini in het vaktijdschrift Milieu (pdf).