Gepubliceerd op 6 juli 2021

Handreiking Fietsstimulering Snelfietsroutes

Vlot en veilig kunnen fietsen in Overijssel. Met het Kernnet fiets wordt hier hard aan gewerkt. Er komen steeds meer hoogwaardige (snel)fietsroutes: de rode lopers worden gelegd. Maar hoe krijgen we mensen daadwerkelijk op de fiets? Hoe helpen we ze in het zadel, geven we ze een zetje in de rug en maken ze met een beetje meewind een lekker vaartje? Om het gebruik van een snelfietsroute te bevorderen, helpt het om een Fietsstimuleringsplan op te stellen. Maar wat staat er dan in zo’n plan? En met welke partijen stel je dit op? En waarom zijn snelfietsroutes zo belangrijk? De Handreiking Fietsstimulering Snelfietsroutes helpt je op weg!

Deze is opgesteld door onderzoekers van het VerDuS SURF-project Smart Cycling Futures aan de Hogeschool Windesheim.