Gepubliceerd op 11 februari 2021

Final presentation of U-SMILE | online meeting 25 March, 09:30-11:00 hrs

Op donderdagmiddag 25 maart vindt het VerDuS SURF Festival plaats. In de ochtend van diezelfde dag zijn er echter al drie grote deelsessies te bezoeken, die georganiseerd worden door drie grote nationale VerDuS SURF-projecten. Eén hiervan gaat over de eindresultaten van het project U-MSILE onder de titel Slimme Prikkels tussen Prijzen en Belonen.

Over het U-SMILE project
Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsprikkels vormen hiervoor een efficiënt en effectief instrument, maar er is vaak onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. In het U-SMILE-project is experimenteel onderzocht of verhandelbare rechten een goed budget-neutraal prijsinstrument zouden kunnen zijn, tussen belonen (zoals in Spitsmijden) en beprijzen(als bij Rekeningrijden) in. Denk bijvoorbeeld aan verhandelbare spitsrechten, of verhandelbare parkeerrechten. In deze sessie worden de belangrijkste bevindingen uit het project gepresenteerd, waarin vanuit verschillende disciplines -economie, psychologie, beleidswetenschappen, verkeerskunde -naar deze vraagstukken is gekeken.

De voertaal is Engels.

Programma & registratie

Verschillende onderzoekers vertellen over de uitkomsten van hun werk. Het volledige programma kunt u downloaden als PDF.

Opgave gaat via een mail aan Hedda Werkman. U ontvangt dan een uitnodiging met Zoom-link.