25 maart 2021 Online

VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio's op dit moment.

Registratie

Geef je op via onze speciale festival-website. Lees daar ook meer over het programma en de sprekers.

 

‘Pre-festival’ | drie grote deelsessies

In de ochtend zijn er drie grote deelsessies over de grote nationale SURF-projecten R-LINK (over bottom-up burgerinitiatieven en participatievraagstukken), SCRIPTS (over Mobility as a Service) en U-SMILE (slimme prikkels tussen prijzen en belonen).

De deelsessie over het prikkelen van mobilisten (U-SMILE) vindt plaats van 09.30 tot 11.00 uur. Voertaal is Engels. Je kunt je voor deze deelsessie nu al opgeven via een mail aan hedda.werkman@vu.nl. Het programma voor deze deelsessie is te downloaden als PDF.

De sessies over R-LINK (bottom-up initiatieven) en Mobility aas a Service (SCRIPTS) zijn van 10.30 tot 12.00 uur. Hiervoor kun je je opgeven via de algemene festival-link.

Opening & lunchtalks

Na een gezamenlijk openingsmoment om 12.30 uur, kun je je broodje eten tijdens een drietal verschillende lunchtalks waarin SURF-onderzoekers hun ontwikkelde instrumenten voor steden presenteren vanaf hun eigen keukentafel. Schuif aan bij het afwegingskader voor publieke waarden bij mobiliteitsplatforms (met Martijn van den Hurk | Universiteit Utrecht) of de routekaart voor een klimaatbestendige stad (met Jannes Willems | Universiteit van Amsterdam) of kijk hoe je aantrekkelijk stedelijk groen kunt realiseren (met Mayke  van Dinter | Technische Universiteit Eindhoven)

Middagsessies| de opbrengst van VerDuS SURF in een notendop

Momenteel worden er vijf publicaties voorbereid waarin we terugblikken op vijf jaar VerDuS SURF, de inspanningen van 63 projecten en de stedelijke opgaven waarnaar zij onderzoek hebben gedaan. We pakken het themagewijs aan en elk thema heeft een eigen sessie. Ga daar de dialoog aan over de grote maatschappelijke opgaven en de kennis die daar binnen en buiten VerDuS SURF over ontwikkeld is.

13.15 – 14.00

  • ‘Kennis over mobiliteit’ met Bert van Wee | TUD, Bart van Arem | TUD, Arjen van Weert | HAN en Marco te Brömmelstroet | UVA)
  • ‘Duurzaamheidstransities (klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit)’ met onder meer Joop de Kaker en René Kemp | beiden Universiteit Maastricht)
  • ‘Living labs & action research’ met onderzoekers van het Rathenau instituut

14.14 – 15.00

  • ‘Ruimte, wonen en economische veerkracht’ met onder meer Cees-Jan Pen | Hogeschool Fontys, Edwin Buitelaar | PBL en UVA en Martijn van den Hurk | Universiteit Utrecht
  • ‘Governance & participatie’ met Tamara Metze | Wageningen Universiteit, Cis Apeldoorn | gemeente Zaandstad en Frank Reniers | Ministerie van BZK en Agenda Stad

Plenair slotdebat

Aan het einde van de middag is er een debat met onder meer Marleen Stikker (Waag) waarin we de vraag centraal staat hoe de opgeleverde kennis in de praktijk kan worden gebracht en hoe we de stedelijke opgaven voor elkaar krijgen – mede gebaseerd op de governancekennis uit VerDuS SURF. Ook praten we dan over de kennisvragen die nu actueel zijn en een plek zouden moeten krijgen in vervolgonderzoek. Praat daarover zelf ook mee en geef gedurende de hele dag alvast je input over de opgaven van morgen en de mogelijke bijdrage van de wetenschap hieraan.