11 januari 2021 Online

Kennisdialoog Positive Energy Districts / Positive Energy Neighbourhoods

Op 11 januari kwamen ruim dertig gemeentelijke projectleiders en onderzoekers van hogescholen en universiteiten online samen rond het thema energietransitie op wijkniveau. Aanleiding was het programma Positive Energy Districts /Positive Energy Neighbourhoods van JPI Urban Europe, waaraan Nederland via het ministerie van BZK deelneemt. In de zomer van 2021 wordt er naar verwachting een call gepubliceerd waarvoor onderzoekers samen met gemeenten voorstellen kunnen indienen. De deelnemers aan de kennisdialoog wisselden uit welke kennisvragen er liggen – vooral ook als het gaat om het aanpakken ervan in Europese context. De onderzoekers gaven aan met welke expertise zij kunnen bijdragen.