10 oktober 2019 Den Haag

De Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad

Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Wetenschappelijk en beleidsmatig is er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen voedsel(productie), (hernieuwbare) energie en (zoet)water in stedelijke regio’s. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan zoet water, voedsel en energie, zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties? Deze vraag staat centraal tijdens de expertmeeting op 10 oktober. Meld u snel aan en praat mee!

Wat kunt u verwachten?
VerDuS SURF en provincie Zuid-Holland nodigen u uit voor een expertmeeting over de Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad. Tijdens de bijeenkomst gaan wetenschappers en beleidsexperts op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau met elkaar in gesprek over:

  • Succesfactoren voor urban living labs rond de Water-Energie-Voedsel-nexus
  • Het opschalen van urban living labs
  • De potentie van de nexus: wat levert het kijken naar de samenhang tussen voedsel, water en energie op? Welke kansen liggen hier voor de toekomst?

Verbinden wetenschap, beleid en praktijk
Voor experts en strategen uit de praktijk biedt deze bijeenkomst de mogelijkheid om aan de hand van state-of-the-art wetenschap met onderzoekers en elkaar in gesprek te gaan over dé stedelijke opgaven van de toekomst. Op deze manier verbinden we wetenschap, beleid en praktijk met elkaar. Momenteel lopen er zeven Nederlandse onderzoeksprojecten naar de Water-Energie-Voedsel-nexus binnen het Sustainable Urbanisation Global Initiative onderzoeksprogramma. Wilt u weten wat de (beleids)praktijk met de (eerste) resultaten en inzichten van de onderzoeksprojecten kan doen? Kom dan naar de expertmeeting op 10 oktober!