10 oktober 2019 Den Haag

De Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad

Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Wetenschappelijk en beleidsmatig is er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen voedsel(productie), (hernieuwbare) energie en (zoet)water in stedelijke regio’s. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan zoet water, voedsel en energie, zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties? Deze vraag stonden centraal tijdens de expertmeeting op 10 oktober.

Lees een impressie van het gehouden evenement.