Gepubliceerd op 22 juni 2020

VerDuS-onderzoeker Linda Steg krijgt Stevin-premie

Prof. dr. Linda Steg (1965) ontvangt 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting in het kader van de prestigieuze Stevinpremie van NWO. Steg – onder meer betrokken bij het VerDuS SURF-project U-SMILE over het prikkelen van mobilisten – geldt als hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen binnen haar betrekkelijk jonge vakgebied als een van de meest innovatieve en invloedrijke pioniers. Haar onderzoek richt zich op de vraag welke factoren milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Een belangrijke uitkomst is dat mensen niet alleen handelen op basis van ‘rationele’ feiten en argumenten of kosten-batenanalyses, maar dat ook morele en milieuoverwegingen een rol spelen. Deze gedragsfactor heeft vooral dankzij Steg een hoge vlucht genomen in het internationale klimaatbeleid. Zo heeft ze met grensverleggend onderzoek naar milieugedrag van mensen, talrijke beleidsbepalende publicaties en deelname aan gezaghebbende internationale commissies, persoonlijk een grote bijdrage geleverd aan de snelle ontwikkeling van haar vakgebied.

(Foto: NWO, fotografie: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte)