Gepubliceerd op 26 november 2019

Systeeminnovatie, hoe doe je dat eigenlijk?

Duurzame gebiedsontwikkeling vereist ‘systeeminnovatie’. Maar wat houdt dat precies in? Hoe werk je daar eigenlijk aan? En wat kom je dan allemaal tegen? In september wijdde het project Circulair Potentieel | Koppelkansen Water en Energie in de Metropoolregio Amsterdam hier een workshop Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) aan. RIO is de wetenschappelijke methodiek die de gemeente Amsterdam, Waternet en Liander gebruiken om samen tot slimme, integrale oplossingen te komen voor de diverse transitie-opgaven in de Metropoolregio Amsterdam. Lees hier een impressie.