Gepubliceerd op 26 februari 2021

Slotbijeenkomst SCRIPTS over Mobility as a Service | 25 maart, online, 10.30-12.00

Het principe van Mobility as a Service is, dat een serviceprovider de vraag van reizigers via een
digitaal platform koppelt aan het aanbod van vervoerders. Dit moet leiden tot een vervoersaanbod-op-maat, inclusief gebruiksvriendelijke planning, reservering en betaling. Dit klinkt veelbelovend, maar zal het ook echt aanslaan? Zo ja, leidt dat dan tot minder autogebruik en wellicht zelfs autobezit? Ook is nog verre van duidelijk hoe MaaS zo vormgegeven kan worden, dat de maatschappij er ook beter van wordt. Hoe MaaS moet worden uitgerold. Wat de onderliggende businessmodellen zijn. En wat de rol van de overheden moet zijn ten opzichte van marktpartijen.

Om op deze en andere vragen het antwoord te vinden, zijn TU Eindhoven, TU Delft, Radboud
Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met een aantal overheden en private partijen begin 2016 een NWO-onderzoeksprogramma gestart: Smart Cities’ Responsive Intelligent Public Transport Systems, oftewel SCRIPTS. Dit programma is gestart in 2015 en heeft als doel met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van MaaS en daaraan verbonden flexibilisering van mobiliteitsdiensten.

Het programma wordt thans afgerond met een conferentie waarin de belangrijkste resultaten
worden gepresenteerd en waarbij met u een agenda voor toekomstig onderzoek opstellen. Het is
een werkconferentie waarbij u gevraagd wordt om actief te participeren in bespreking uitkomsten en bepaling van een agenda voor de toekomst.

Meer informatie over het programma in de PDF. Aanmelding via de website van het VerDuS SURF Festival.