Gepubliceerd op 27 oktober 2021

Project U-SMILE (prijsprikkels) publiceert themanummer Tijdschrift Vervoerwetenschap

Mobiliteit, en met name die per auto, biedt veel vrijheid en mogelijkheden, maar veroorzaakt ook verschillende maatschappelijke problemen. Prijsbeleid is weliswaar een efficiƫnt en effectief instrument om files en uitstoot te verminderen, maar plannen voor invoering stranden vaak op onvoldoende draagvlak voor belastingen. Vormen van belonen, zoals in Spitsmijden experimenten, zijn doorgaans ook effectief maar zijn ook duur om in de lucht te houden omdat er op structurele basis budgetten voor beloningen nodig zijn.

Tegen die achtergrond onderzocht het VerDuS SURF-project U-SMILE (Urban Smart Measures and Incentives for quality of Life Enhancement) budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare mobiliteitsrechten. Economen, psychologen, verkeersingenieurs en beleidsanalisten bundelden in dit project hun krachten, en werkten daarbij samen met verschillende maatschappelijke partijen. Het consortium omvatte vijf onderzoeksgroepen (vanuit de VU, RuG, twee maal TU-Delft, en HvA), terwijl werd samengewerkt met Amsterdam Zuidas/Zuidasdok/RWS/Gemeente Amsterdam, Verkeersonderneming Rotterdam, Amsterdam ArenA, Groningen Bereikbaar/Gemeente Groningen, en de ANWB. Dit special issue presenteert een deel van de resultaten van dit project.

Lees het nummer op de website van Tijdschrift Vervoerwetenschap.