Gepubliceerd op 10 oktober 2022

Oogst van VerDuS SURF in overzichtsartikel Ruimte en Maatschappij

Onlangs verscheen in het Vlaams-Nederlandse tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken Ruimte & Maatschappij het artikel ‘Werken aan de kwaliteit van de leefomgeving, Oogst van het onderzoeksprogramma VerDuS SURF’ (PDF) van de hand van Ymkje de Boer, Martijn van den Hurk en Cees-Jan Pen. De uitkomsten en aanbevelingen rond het thema ruimte binnen VerDuS SURF staan hierin centraal (ge├»nspireerd op de synthesestudie door Buitelaar, Van den Hurk en Pen), maar ook de overige synthesestudies worden in het artikel besproken. Daarmee geeft het een beknopt overzicht van de uitkomsten van het programma als geheel.