Gepubliceerd op 13 augustus 2020

Nieuwe NWO-calls waar sociale wetenschap bij nodig is

Vanuit VerDuS willen we onderzoekers en stedelijke partijen graag wijzen op enkele nieuwe NWO-calls die onlangs zijn geopend. Deze vloeien voort uit het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Vanuit VerDuS-perspectief zijn vooral de calls rond energietransitie, klimaat en leefomgeving relevant. In totaal gaat het op dit moment om zes calls, die verzameld staan op deze pagina.

Het gaat in alle gevallen om interdisciplinaire projectvoorstellen, waarbij alfa-, bèta- en gammaonderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines én in samenhang benaderen. Ook sociaalwetenschappers kunnen het initiatief nemen. Bijdragen van onderzoekers uit sociale en geesteswetenschappen zijn in alle calls van groot belang. Succesvolle innovaties ontstaan immers daar waar technologische en sociale innovatie hand in hand gaan.

Lees ook de flyer (PDF Nederlands, PDF English).