Gepubliceerd op 15 april 2020

Nieuwe leden in Raad van Toezicht VerDuS

Onlangs traden twee nieuwe leden toe tot de Raad van Toezicht van VerDuS.

Natalie Burgers is lid namens het Ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij het ministerie is zij werkzaam bij de directie Bestuur FinanciĆ«n en Regio’s als afdelingshoofd van de afdeling Regio en leefbaarheid. In die hoedanigheid is zij onder andere verantwoordelijk voor het programma Stad, de regiodeals, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, maar ook de aanpak van spoor 1 van het programma Leefbaarheid en veiligheid, de integrale aanpak van 16 stedelijke vernieuwingsgebieden.

Vanuit NWO is prof. dr. Ellen van Bueren toegetreden. Zij is werkzaam als hoogleraar Urban Development Management aan de Technische Universiteit Delft. Zij houdt zich daar bezig met bruikbare concepten, instrumenten en principes voor een integrale gebiedsgerichte aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven.