Gepubliceerd op 16 juli 2020

Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023: kansen voor onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen

Energietransitie, waterbeheer en andere vraagstukken: het zijn enkele van de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat en die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek in het kader van het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Dit biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. Voor de slaagkans van deze innovaties is de bijdrage van sociale en geesteswetenschappers van groot belang. Omdat de eerste calls binnenkort worden gepubliceerd, brengt NWO dit nu alvast onder de aandacht van de VerDuS-community.

In juli worden er calls verwacht over onder meer:

  • Circulariteit – De transitie naar een circulair koolstof-systeem
  • Innovaties voor wind- en zonne-energie
  • Leefstijl en leefomgeving
  • Aquatische voedselproductie
  • Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Lees meer over de verwachte calls en de werkwijze in de brochure (PDF).