10 juni 2021 Online vanuit Pakhuis de Zwijger

R-LINK Online #8 Participate, boekpresentatie

Onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen deden vijf jaar lang onderzoek in het project R-LINK naar bewoners en kleinschalige organisaties in de gebiedsontwikkeling. Het boek Participate! beschrijft burgerparticipatie in zes Europese steden: Berlijn, Hamburg, Parijs, Lyon, Amsterdam en Groningen.

In deze speciale aflevering van R-link online presenteren onderzoeker Menno van der Veen en hoogleraar Jan Willem Duyvendak hun boek Participate! waaraan wetenschappers uit verschillende landen meewerkten. Over de conclusies gaan ze in gesprek met de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink die zich inzet voor meer en nieuwe vormen van democratisering. En met econoom en stedelijk strateeg Najah Aouaki, die strijdt voor een inclusievere stad.