23 januari 2020 Hotel Babylon, Den Haag

Masterclass ‘Hypes rond (slimme) mobiliteit: wat kun je er nu echt mee?’

Sprekers Bart van Arem (van de VerDuS SURF-projecten STAD over autonoom vervoer en Slimme Mobiliteit voor Beleidsmakers) en Hans Jeekel (TUE) gingen in op verschillende hypes rond (smart) mobility van de laatste jaren en hoe we die op waarde moeten schatten. De masterclass werd georganiseerd door het ministerie van IenW, de Technische Universiteit Delft en Ymkje de Boer (YMBA Kennis, VerDuS).