23 januari 2020 Den Haag

Masterclass ‘Wat te doen met mobiliteitshypes?’

Sprekers Bart van Arem (van de VerDuS SURF-projecten STAD over autonoom vervoer en Slimme Mobiliteit voor Beleidsmakers) en Hans Jeekel gaan in op verschillende hypes rond (smart) mobility van de laatste jaren en hoe we die op waarde moeten schatten. De masterclass wordt georganiseerd door het ministerie van IenW, de Technische Universiteit Delft en Ymkje de Boer. Opgave via ymkje@ymba.nl.