6 april 2018 Den Haag

Masterclass Mobiliteit – Stad van de Toekomst

Buiten de binnensteden veel MaaS en zelfrijdend OV, op de rand van de stad multimodale overstap-hubs, in de steden zelf voorrang voor fietsen en lopen - en liever geen zelfrijdende auto's! Dat was één van de beelden die zo ongeveer oprezen tijdens de masterclass bij het Ministerie van IenW op vrijdagmiddag 6 april 2018. In het kader van het ontwerp- en onderzoekstraject De Stad van de Toekomst (van Bna, het Rijk, een aantal gemeenten en andere partners) werd deze georganiseerd. Een aantal VerDuS SURF-onderzoekers lichtte toe welke ontwikkelingen in de mobiliteit er te verwachten zijn. De deelnemende projecten waren SCRIPTS (over Mobility as a Service), STAD (over zelfrijdend vervoer) en Smart Cycling Futures (over de bijdrage van fietsen aan leefbare steden).

Download hier het verslag van de sessie (PDF).