1 september 2020 Online

Masterclass Corona voorbij: een duurzame stad voor iedereen?

Hoe moet het met de publieke ruimte en onze mobiliteit nu we gezien hebben wat een coronacrisis ermee doet? Kunnen we meer ruimte geven aan wandelaars, fietsers en bijvoorbeeld ook spelende kinderen? Is er meer groene leefruimte nodig? Hoe moet het met de auto in de stad? En het OV? In wat voor werkelijkheid zijn we terecht gekomen? Welke kansen biedt deze op radicale verandering voor het Ministerie van IenW? De masterclass werd georganiseerd door IenW/KIS en TUD met medewerking van de UvA en kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden). Sprekers waren Ellen van Bueren (TUD) en Marco te Brömmelstroet (UvA). Ga naar de TUD-website voor een impressie en de gehouden presentaties.