6 april 2017 Utrecht

Kick off SURF Pop Up 2016 & ENSUF

Op 6 april 2017 kwamen de VerDuS SURF-onderzoekers van de zeven nieuwe ENSUF-projecten, de drie nieuwe Pop Up-projecten (ronde 2016) en enkele andere experts bij elkaar voor een korte, nadere kennismaking in Utrecht. Opvallende rode draad: de actieve burger in de stad komt steeds duidelijker in beeld bij het VerDuS SURF-onderzoek.

Lees hier een impressie van de middag.