23 april 2020 Webinar

De circulaire en groene stad

Voor een leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad zijn circulariteit en vergroening cruciaal. Een circulaire aanpak draagt bij aan duurzaam hergebruik van (schaarse) grondstoffen en een groene stad levert een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie, leefbaarheid en gezondheid. Wat is er nodig om te komen tot een (gebieds)aanpak met aandacht voor circulariteit en vergroening? En hoe betrek je bewoners en bedrijven hierbij? Daarover ging de webinar op 23 april 2020 met onder meer VerDuS-onderzoekers Pauline van den Berg en Diederik van Duuren. Kijk het hele webinar terug, lees een kort verslag en bekijk de gehouden presentaties als PDF via de website van Platform31.