28 oktober 2019 Den Haag

Dag van de Stad

Tijdens dit grootse jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals uit Nederland samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. VerDuS SURF-onderzoekers waren ook van de partij: er was een 'walkshop' rond verhandelbare rechten (projecten IP-SUNTAN en U-SMILE) en ook het project Cities of Making was de hele dag actief in het Urban Testlab.

 • Te koop: het recht om auto te rijden in de spits en te parkeren in de stad

  Verkorte impressie walkshop ‘Te koop: het recht om te rijden in de spits en te parkeren in de stad’ , Dag van de Stad, 28 oktober 2019

  Ymkje de Boer (VerDuS) organiseerde samen met Martine de Vaan (Weeting) en input van Erik Verhoef een walkshop over het concept verhandelbare rechten. Ymkje heette namens VerDuS de deelnemers welkom. Via twee korte video’s legde hoogleraar Erik Verhoef kort het systeem uit en gaf hij aan hoe een virtuele proef met verhandelbare parkeerrechten in 2018 uitpakte. Het systeem bleek te werken. Maar wat is de eerste indruk van de deelnemers aan de walkshop? Zij werden verdeeld in een groep beleidsmakers en een groep burgers/mobilisten. Twee aanwezige ondernemers vormden een derde groepje (‘Bedrijfsleven’).

  We gingen onder leiding van Martine de Vaan naar buiten, waar vervolgens tijdens het wandelen over drie verschillende vragen werd nagedacht en gesproken. Het onderwerp verhandelbare rechten bleek heel veel los te maken. Er waren zowel voorstanders van deze manier van denken als tegenstanders. De voorstanders zagen er een zeer bruikbaar en slim middel in om de schaarse ruimte beter te verdelen en te gebruiken; goed bruikbaar voor allerlei situaties waarin de ‘tragedy of the commons’ speelt. Andere deelnemers hadden het idee dat de tijd er nog niet rijp voor zou zijn en dat er nog heel goed over de uitvoering moet worden nagedacht. Weer anderen associeerden de benadering met (vrije markt)handel en geld. Het leek hen niet goed voor groepen die minder te besteden hebben of die buiten het systeem staan. Weer anderen waren van menig dat andere vormen van beleid effectiever zouden zijn om tot een meer rechtvaardige verdeling va de ruimte te komen. Al met al zette de walkshop de deelnemers flink aan het denken over nieuwe manieren waarop schaarse ruimte beter te verdelen is.

 • Maak de maakstad met o.a. VerDuS-project Cities of making

  Hoe kom je tot een duurzame, circulaire economie en stad en zorg je voor voldoende banen? Gemeenten en regio’s staan voor de uitdaging om de lokale economie competitief te houden en banen te behouden. Dit vraagt om het integreren van maakindustrie en andere vormen van bedrijvigheid in de stad. Tegelijkertijd hebben veel gemeenten een grote woningbouwopgave en is ruimte schaars.

  Lees een impressie van het test-lab op de website van Platform31.