28 oktober 2019 Den Haag

Dag van de Stad

Tijdens dit grootse jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals uit Nederland samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. VerDuS SURF-onderzoekers zijn ook van de partij: Erik Verhoef houdt een 'walkshop' rond verhandelbare rechten (projecten IP-SUNTAN en U-SMILE) en ook het project Cities of Making organiseert een sessie.

 • Te koop: het recht om auto te rijden in de spits en te parkeren in de stad

  In deze walkshop met ‘bermprofessor’ Erik Verhoef van U-SMILE en IP-SUNTAN gaan deelnemers in de rol van beleidsmaker of burger het concept van verhandelbare rechten met elkaar doordenken. Zal het concept echt werken? Waarom wel, waarom niet? Hoe zouden we tot een rechtvaardige verdeling van rechten kunnen komen? En op welke domeinen is het systeem van verhandelbare rechten misschien ook toepasbaar?

  Meer informatie bij Ymkje de Boer.

 • Maak de maakstad

  Hoe kom je tot een duurzame, circulaire economie en stad en zorg je voor voldoende banen? Gemeenten en regio’s staan voor de uitdaging om de lokale economie competitief te houden en banen te behouden. Dit vraagt om het integreren van maakindustrie en andere vormen van bedrijvigheid in de stad. Tegelijkertijd hebben veel gemeenten een grote woningbouwopgave en is ruimte schaars.

  De onderzoekers van Cities of Making hebben een serious game ontwikkeld die helpt bij het integreren van bedrijvigheid op een manier die kwaliteit toevoegt aan de stedelijke omgeving. In het lab gaan deelnemers onder onze begeleiding met elkaar en met maar liefst 50 kaarten aan de slag om een ontwerp te maken voor de transformatielocatie de Binkhorst (Den Haag) of een eigen case naar keuze. Elke combinatie van kaarten geeft een unieke oplossing waarbij inzichten voor ruimtelijk ontwerp, bedrijfsecologie en governance worden gecombineerd. Na deelname gaat iedereen naar huis met een foto van hun eigen oplossing.

  Dit lab en het onderliggende onderzoek is innovatief omdat het multi-actor decision making mogelijk maakt en zorgt voor multidisciplinaire oplossingen. De game, een “pattern language”  uitgewerkt in kaarten maakt het mogelijk om te komen tot integrale oplossingen voor circulaire, duurzame economieën en steden met voldoende diversiteit aan banen.

  Het lab bouwt voort op de resultaten van twee onderzoeksprojecten: het project Cities of Making van de TU Delft in samenwerking met internationale partners uit de UK en Belgie, en het project Aan de slag met de nieuwe maakindustrie, van Platform31 met elf Nederlandse gemeenten. Inzichten uit beide onderzoeken worden gecombineerd. Deelnemers aan het lab gaan naar huis met concrete oplossingen en kunnen de game ook in hun eigen setting toepassen.