27 november 2019 Den Haag

Conferentie Netwerkstad Nederland

Nederland staat voor een grote uitdaging. Er moeten in 11 jaar tijd 1 miljoen huizen bij komen om iedereen in geschikte en betaalbare woningen te laten wonen. Mensen willen daarnaast wonen in een prettige omgeving die gezond, groen én bereikbaar is. Hoe gaan in de toekomst wonen, mobiliteit en een fijne leefomgeving hand in hand? Het Rijk heeft met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een beeld geschetst waarin het onze steden en regio’s wil versterken en aan elkaar wil verbinden met genoeg ruimte voor het landschap. Maar hoe maken we dat gezonde en bereikbare netwerk van steden? Hoe kunnen stedelijke ov-knooppunten binnen het netwerk versterkt worden én wat betekent dat voor de verdichting binnen steden en de spreiding van de woningbouwopgave in Nederland? Met verschillende onderzoekers (waaronder bijvoorbeeld VerDuS-onderzoeker Karst Geurs) en beleidsmakers.