27 september 2022 Online

27 september Netwerkbijeenkomst #1 DUT call (Nederlands informatiewebinar)

Op 20 en 27 september, 4-5 en 18 oktober vinden bijeenkomsten plaats in het kader van het recent gestarte Europese partnerschap DUT (Driving Urban Transitions to a sustainable future for cities) en de bijbehorende eerste call. DUT gaat over duurzame stedelijke ontwikkeling; de call richt zich op internationale consortia van onderzoekers en de stedelijke praktijk. Netwerkbijeenkomst #1 DUT call (Nederlands informatiewebinar)

Tijdens het Nederlandse onlinewebinar op 27 september ontvangt u de laatste informatie over de Nederlandse deelname in DUT en kunt u al uw vragen stellen over de Nederlandse financieringsmogelijkheden in de eerste call. Betrokkenen vanuit NWO, Regieorgaan SIA, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, RVO en DUT vertellen u meer en beantwoorden uw vragen.