19 september 2022 De Balie, Amsterdam en via livestream

19 september, De Koplopers, thema Verdozing

Op 19 september is lector Cees-Jan Pen te gast in een nieuwe aflevering van De Koplopers - de debatserie van Regieorgaan SIA en De Balie in Amsterdam. Deze keer: grote distributiecentra en hun rol in het landschap en in de economie. Hoe keren we het tij van de verdozing van het landschap?