Gepubliceerd op 6 augustus 2020

Collectief energiebesparen via een digitale community

Het verminderen van het energieverbruik in stedelijke huishoudens is essentieel voor het behalen van de de klimaatdoelstellingen rond CO2-reductie en duurzaamheid. De dominante benadering was om te investeren in technologische innovaties die de energie-efficiƫntie van huishoudens verhogen. Onderzoekers van het project CODALoop hebben het anders benaderd: zij benadrukken dat er meer prioriteit moet worden gegeven aan het verminderen van de energievraag door de uitdaging van het energieverbruik aan te pakken op het niveau van de gemeenschap, niet het individuele huishouden.

De onderzoekers stellen dat energieverbruik vormkrijgt in en door sociale gemeenschappen, waarin bewustzijn wordt gecreƫerd over de energie-implicaties van levensstijlkeuzes. Door een specifiek type gemeenschap, een digitale gemeenschap, te analyseren, hebben ze gekeken naar de rol die communicatie op online discussiefora speelt in het sociale proces rond energiebehoeften en het vormgeven van een verantwoorde levensstijl. De onderzoekers gebruikten hiervoor een groep op Facebook in Amsterdam.

Meer informatie bij CODAloop.