Gepubliceerd op 14 mei 2020

Alles over automatisch rijden (project STAD) in serie webinars

Door COVID-19 viel het plan voor een groot slotcongres op 10 juni a.s. in het water, maar het alternatief is misschien wel net zo mooi: vijf online webinars over de impact van automatisch rijden in de periode van 10 juni t/m 10 september! De serie start op 10 juni van 15.00 tot 17.00 met onder meer Bart van Arem (TUD) over vijf jaar STAD. Op 18 juni (15.00-16.30) staan de onderwerpen infrastructuur, modal shift, congestie en toegankelijkheid centraal. Op 25 juni (15.00-16.30) draait het onder meer om de keuzes die mensen maken in hun vervoer en activiteitenpatronen en de ruimtelijke gevolgen van automatisch rijden. Op 27 augustus (15.00-16.30) staat het goederenvervoer centraal (platooning). Op 10 september, ten slotte, wordt de serie afgesloten met het onderwerp gedrag op de weg, wegontwerp en verkeersveiligheid. Ook worden er lessen uit verschillende pilots met automatisch rijden getrokken.

Meer informatie over de webinars en gratis opgavemogelijkheid via de STAD-website.