Gepubliceerd op 27 januari 2022

Onderzoekers aan de TUE ontwikkelden beslissingsondersteunend systeem voor beleidsmakers rond voedsel-water-energie-nexus

CRUNCH (Climate Resilient Urban Nexus Choices) was een internationaal multidisciplinair onderzoeksproject (2017-2021) uitgevoerd door een internationaal consortium in de steden Southend-on-Sea, Gdansk, Uppsala, Eindhoven, Miami en Taipei. De Technische Universiteit Eindhoven (TUE) was onderdeel van het consortium. CRUNCH heeft laten zien hoe de Food-Water-Energy nexus de stedelijke veerkracht en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan verbeteren in de deelnemende steden. Het project heeft een geïntegreerde aanpak opgeleverd waarmee de besluitvorming en kennisoverdracht tussen de steden vergemakkelijkt wordt. Het primaire doel van CRUNCH was de realisatie van een Integrated Decision Support System (IDSS), een op omgevingskaarten gebaseerd platform voor besluitvormers dat consistente en gecoördineerde ondersteuning biedt aan meerdere gebruikers bij uiteenlopende beslissingen in stedenbouwkundige planning. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven leverden hieraan een essentiële bijdrage. Lees er meer over in de beleidssamenvatting.