11 februari 2021 Online

Online matchmakingbijeenkomst KIC-call ‘Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging’

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor de call ‘Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging’. Dit programma richt zich op innovaties in de gebouwde omgeving, mobiliteit en energiesystemen om zo bij te dragen aan de energietransitie. Op 11 februari organiseert NWO een online matchmakingbijeenkomst voor deze call, van 13.00 tot 16.00 uur.