31 oktober 2019 Rotterdam

Debat Architectuur van de Arbeid | de terugkeer van de maakindustrie

Gedurende deze avond zijn de eindresultaten van het project Cities of Making onderdeel van de debatserie van Deltametropool ‘Over Architectuur van Arbeid’.

Na een lange periode van globalisering komen nieuwe vormen van maakindustrie terug in Nederland. Wat is typisch voor de plekken van het nieuwe maken, in vergelijking met de oude industrie? Hoe verhoudt de maakindustrie zich tot andere stedelijke activiteiten zoals wonen, recyclen of leren? Creëren we voldoende ruimte voor maken in de huidige stedelijke ontwikkelingen? Het debat is inclusief presentaties van Jurriaan van den Eijkhof (Oram) en Birgit Hausleitner, van het project Cities of Making (TU Delft).

Architectuur van Arbeid is een programma van zes publieke debatten over de transitie van werk als ruimtelijke opgave. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in besluitvorming over verstedelijking. De reeks ‘Architectuur van Arbeid’ agendeert en onderzoekt de toekomst van het werklandschap. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en  De Spontane Stad.

Aanmelding via de website van Deltametropool.