Disclaimer

Deze elektronisch beschikbare teksten zijn bedoeld ter algemene informatie aan het publiek en onderzoekers en ter technische ondersteuning voor een aantal processen. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening.

De VerDuS-partners (NWO en Nicis Institute) zijn niet aansprakelijk voor gebruik door derden van deze informatie en niet voor de via deze WWW-documenten bereikbare documenten van derden. In geval van afwijkingen met officiële schriftelijke documenten van de VerDuS-partners gaat de schriftelijke tekst voor, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

De informatie en contactgegevens op deze site zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor gebruik gerelateerd aan buiten het werkterrein van de VerDuS-partners liggende doeleinden. Het is derhalve niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de VerDuS-partners e-mailadressen of andere gegevens van deze site op te nemen in databases, relatiebestanden of producten in verband met dergelijk gebruik. De VerDuS-partners behouden zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen voor ongewenst gebruik van dergelijke gegevens op welke manier dan ook.

Geautomatiseerde of seriële verzending van e-mail of andersoortige elektronische berichten aan meerdere e-mailadressen van medewerkers van de VerDuS-partners wordt in principe beschouwd als misbruik - waarbij de herkomst van de adressen er niet toe doet. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het geval dat betreffende medewerkers individueel toestemming hebben verleend voor deze verzending.

 
DEEL: 

Volg ons op twitter

Ontvang onze nieuwbrief

Agenda

Verbindende woorden