Download het programmaboekje (PDF)
Zie voor de verslaglegging van het congres www.dialoog.verdus.nl.

Noord, oost, zuid, west, midden: overal in Nederland zijn stedelijke regio’s aan de slag met transitie en transformatie ingegeven door opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Daar is goede kennis voor nodig. Deze kennis komt tot stand in onderzoeksprojecten van VerDuS SURF waarin wetenschappers samenwerken met beleidsmakers uit verschillende overheden en andere professionals uit de stedelijke praktijk.

Op 29 november 2018 namen ruim honderd deelnemers kennis van eerste onderzoeksresultaten en wisselden zij kennis, informatie en ervaring uit rond (duurzame) mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, gebiedsontwikkeling van onderaf, ruimte en wonen, het instrument living lab, klimaatadaptatie en meer.

Tijdens het vierde congres van kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), dat het VerDuS SURF-programma mogelijk maakt, stond de kennisontwikkeling voor de opgaven van stedelijke regio’s in Nederland centraal. In sessies per stedelijke regio werden praktijk en lopend onderzoek in die stedelijke praktijk naast elkaar gelegd. Plenair waren er key note-bijdragen van Frank van Oort (EUR) over ‘het Nederland van de regio's' en van Ellen van Bueren (TUD) rond 'Transformatie en transformatie in steden'.
Locatie

Kleine Haag 2
3811 HE AMERSFOORT

 
DEEL: