Noord, oost, zuid, west, midden: overal in Nederland zijn stedelijke regio’s aan de slag met transitie en transformatie ingegeven door opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Daar is goede kennis voor nodig. Deze kennis komt tot stand in onderzoeksprojecten van VerDuS SURF waarin wetenschappers samenwerken met beleidsmakers uit verschillende overheden en andere professionals uit de stedelijke praktijk.

Neem op 29 november 2018 kennis van eerste onderzoeksresultaten en wissel kennis, informatie en ervaring uit rond (duurzame) mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, gebiedsontwikkeling van onderaf, ruimte en wonen, het instrument living lab, klimaatadaptatie en meer.

VerDuS SURF (Smart Urban Regions of the Future) is hét kennisprogramma van het Rijk, NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio's. In VerDuS SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio's samen. Ze doen dit onder meer via casestudies en living labs in verschillende regio’s van Nederland en daarbuiten.

Tijdens het vierde congres van kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), dat het VerDuS SURF-programma mogelijk maakt, staat de kennisontwikkeling voor de opgaven van stedelijke regio’s in Nederland centraal. In sessies per stedelijke regio worden praktijk en lopend onderzoek in die stedelijke praktijk naast elkaar gelegd. Plenair zijn er key note-bijdragen van Frank van Oort (EUR) over ‘het Nederland van de regio's' en van Ellen van Bueren (TUD) rond 'Transformatie en transformatie in steden'.
Locatie

Kleine Haag 2
3811 HE AMERSFOORT

Opgeven
Vul het formulier in op de website van Platform31

Programma

09.30 | Inloop, ontvangst

10.00 | Welkomstwoord
  • Dagvoorzitter Pieter Hooimeijer (wetenschappelijk directeur VerDuS)
  • Wethouder Fatma Koşer Kaya, gemeente Amersfoort


  10.15 | Key note (1): Het Nederland van de Regio’s
  • Frank van Oort (hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, en hoogleraar Stedelijke Economie, Universiteit Utrecht)

  Van Oort zal onder meer spreken over de economische impact van bijvoorbeeld science parks en innovatiedistricten, de impact van de Brexit op Engelse en Nederlandse regio's, en op de waarde van 'polycentriciteit' in stedelijke regio's als de Metropoolregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

  Aansluitend een kort vraaggesprek met Frank van Oort, Hamit Karakus (directeur Platform31), Fatma Koşer Kaya (gemeente Amersfoort) en Lilian van den Aarsen (directeur Kennis, Innovatie en Strategie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

  11.00 | Wisselpauze

  11.15 | Eerste ronde regiotracks (parallelsessies)

  In de regiosessies worden opgaven uit stedelijke regio's geconfronteerd met VerDuS SURF-onderzoek in diezelfde regio's.

  • Metropoolregio Amsterdam (sessie 1 van 3): 'MRA duurzaam in beweging'
  • Regio Midden-Nederland
  • Regio Zuid-Nederland (sessie 1 van 2)

  12.30 | Lunchpauze

  13.15 | Key note (2): Transformaties en Transities in steden
  • Ellen van Bueren (hoogleraar Urban Development Management, Technische Universiteit Delft
  Van Bueren zal onder meer spreken over de noodzaak van nieuwe spelregels tussen partijen die samen verantwoordelijk zijn voor transformatie en transitie - met een leidende rol voor de overheid.

  Aansluitend een kort vraaggesprek met Ellen van Bueren, Hans de Bruijn (hoogleraar Public Administration/Organisation and Management aan de TUD en bestuurslid NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen) en Emiel Reiding (directeur Nationale Omgevingsvisie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

  14.00 | Wisselpauze

  14.15 | Tweede ronde regiotracks (parallelsessies)

  In de regiosessies worden opgaven uit stedelijke regio's geconfronteerd met VerDuS SURF-onderzoek in diezelfde regio's.

  • Metropoolregio Amsterdam (sessie 2 van 3): 'Living Labs in de MRA'
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (sessie 1 van 2)
  • Regio Noord-Nederland

  15.30 | Wisselpauze

  15.45 | Derde ronde regiotracks (parallelsessies)

  In de regiosessies worden opgaven uit stedelijke regio's geconfronteerd met VerDuS SURF-onderzoek in diezelfde regio's.

  • Metropoolregio Amsterdam (sessie 3 van 3): 'MRA duurzaam & circulair'
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (sessie 1 van 2)
  • Regio Zuid-Nederland (sessie 2 van 2)

  17.00 | Borrel
   
  DEEL: